Shorinji Kempo
Foto av Aled Moses från en annan Shodan-gradering

I helgen flög jag till Stockholm för att delta i en Shodan-gradering på Södra Shibu. Jag bodde hos bästaste Jonas, och spenderade lördagskvällen med att träna, träna och återigen träna. Det är dock inte speciellt fördelaktigt att träna Shorinjikempo själv, utan det  görs bäst i parform.

På söndag morgon ägde graderingen rum. Vi var 10 personer som skulle testa våra vingar, och examineringen började med den skriftliga inlämningen. Continue reading