dead_dove
Uteblivna ingivelser kan verkligen verka förslöande, om man tillåter sig själv.

Under en filmvisning i 33an under våren 2008,
tema Slavoj Žižek så tillfrågades jag vart begär uppstår.
Det var en intressant fråga,
och jag blev både rädd och provocerad utav den.
Så enligt mina dåvarande metoder,
så förträngde jag helt enkelt frågan.

Nu under den senaste månaden
(Okt/Nov 2009)
så har jag inte tilldelats de ingivelser
och impulserna som jag vanligtvis brukar belönas med.
Rösterna och inspirationen har ersätts med
en tomhet. Inga drömmar
utan istället faktiska
fysiska manifestationer.

För att råda bot på drömöknen
så har jag sedvanligt
tilltagit mina trix.

Följt upp tidigare tankar
och ingivelser,
lyssnat på ny musik,
kommunicerat med nya människor,
strävat efter att överraska mig
själv på alla de sätt jag kommit på.

Istället för svar och riktning så frågar jag mig bara,
vart kommer dessa ingivelser ifrån?

De vanligaste situationer då
de uppkommer är i drömmar,
rekommendationer eller genom
oförutsägbara, symboliska sammanträffanden.

I vilka situationer uppkommer de för dig?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.