Under min gymnasietid så brottades jag ganska mycket med svartsjuka och andra liknande känslor.

En dag när jag var pÃ¥ Kafé K2 i Visby sÃ¥ läste jag en tidskrift, ‘Interacting Arts’. I den sÃ¥ fanns där en artikel om kärleksrelationen mekanismer. Den var välskriven, vackert illustrerad och jag kände igen mig i de situationer som författaren beskrev. Senare samma dag sÃ¥ gick jag in pÃ¥ bloggen som det hade hänvisats till i artikeln, Dr Andie.

Idén som artikeln och bloggen beskrev som en lösning kallades för relationsanarki.

Så här sammanfattas relationsanarki i en broschyr som finns att ladda hem från andie.se:

“Relationsanarki ifrÃ¥gasätter idén att kärlek är en särskild, begränsad känsla som för att vara äkta bara kan finnas mellan tvÃ¥ personer i taget.
Sprid kärleken! Du kan älska mÃ¥nga människor och din relation till var och en av dem förminskar inte dina relationer till de andra. Värdera och jämför inte varandra – uppskatta varandra! Ingen behöver lyftas fram som partner för att relationen ska finnas till pÃ¥ riktigt. Varje relation är sin egen, ett möte mellan människor som stÃ¥r pÃ¥ egna ben.”

Ett utav problemen som relationsanarkisterna har identifierat är att exklusiviteten som är vanligt förekommande inom par skapar en perfekt grogrund för svartsjuka och andra destruktiva tankemönster. Idén med relationsanarki är att man genom att tänka på intima relationer precis som man tänker på en vanliga relationer kommer runt problematiken som kan uppstå.

En förlängning pÃ¥ denna tanke blir att man inte ger sina vänner exklusiva rättigheter, och därmed upphör tvÃ¥samhetens piedistaltänkande. Med piedistaltänkande sÃ¥ menar man idén om att man sätter en person pÃ¥ ett piedistal, och att man när som helst kan “göra slut” och att man dÃ¥ förlorar sin plats pÃ¥ piedistalen.

De tekniker och tips som erbjuds kan sammanfattas ungefär såhär:

  • Kravlöshet
  • Definiera dina egna gränser
  • Spontanitet istället för plikt
  • Tillit är bättre än misstänksamhet
  • Fake it until you make it
  • Känn vad som helst, men tolka inte känslorna som krav
  • Kommunicera

Det fina med dessa tips, riktlinjer och tekniker är att de fungerar oavsett hur du vill organisera dina relationer. De är användbara i alla fall och för alla sorter. Det är lite som en sandlÃ¥da: “Börja här”. Om man utgÃ¥r frÃ¥n dessa idéer när man bygger sina relationer sÃ¥ blir det enklare att definiera sina egna överenskommelser istället för att tvärtom, utgÃ¥ ifrÃ¥n (det som Dr Andie klockrent namngivit) Normoraklet. Detta Normorakel definieras utav filmer, böcker, teatrar, föräldrar, kompisar och sist men inte minst tidningar, sÃ¥som Cosmopolitan, Café och Vecko-Revyn. NÃ¥gra klassiska exempel pÃ¥ rutinmässiga artiklar som dessa tidningar kör:

  • “Hur du vet att hon är otrogen”
  • “10 tecken pÃ¥ att relationen är utdöende”

Problemet med de här tidningarna är att de oftast skriver rent skit, bokstavligt talat. Den lägsta sortens dynga, kort och gott. De fostrar unga människor till att bli kommunikationshandikappade och istället för att prata med varandra (som ju vore en bra grej) så förväntas tidningarna (eller kompisarna som också har bra koll på ovanstående medier) kunna svara på alla frågor om varför ens partner, kompis eller föräldrar beter sig på ett visst sätt. Detta är (som sagt) ren idioti!

Tillbaka till de coola teknikerna!

Jag applicerade de tekniker som finns att läsa på Dr Andie på mina relationer, och ville under två år inte gå in i en klassisk, exklusiv tvåsamhet. Svartsjukeproblemen försvann (jag kom närmare mig själv), och det var nog det viktigaste för mig.

De tankar som Dr Andie och de andra som pratar om de här delar med sig utav är användbara för alla, i alla olika relationsformer. En utav de saker som har hjälpt mig mest är utgÃ¥ngspunkten att man hela tiden pratar. Samtalet skall vara det centrala i alla relationer. Detta för att undvika den där sköna frasen: “Du, vi mÃ¥ste prata.”. Kommunikation är centralt för allt samarbete!

Denna, nästan brutala, ärlighet har varit en stor lärdom för mig och det har underlättat i många situationer och i alla relationer. Prata om det!

Så ett stort tack till Andie, (som kallas för Dr Andie) som delar med sig av sina tankar, och till andra alla som också gör det!

Kolla in Dr Andie om ni vill ta del utav materialet som jag hänvisar till.

Idag är jag tillbaka i en parrelation. Vi använder många utav de tekniker och värderingar som det talas om på Dr Andie som utgångspunkt i relationen. Anledningen till varför jag nu vill ingå i en parrelation är jag upptäckte att det inte är exkluderande och/eller destruktivt för mig, utan istället stärkande och härligt. Det handlar inte om sex, utan om någonting annat.Jag vet inte riktigt vad än, men det finns där och det är lite klurigt att peka ut vad det är.

När försökte du definiera kärlek senast? Vart kommer din bild utav kärleken ifrån? Fortsätt prata om det!

Ã…terkommer när jag vet mer 😉 !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.